Likutei Tefilos
תולפת יטוקל

 (שדוחל 'ב, שדוחל 'א) ו - א תולפת יטוקל
  (שדוחל א"י) נ - גמ תולפת יטוקל
  (שדוחל ב"י) זנ - הנ תולפת יטוקל
  (שדוחל ג"י) אס - חנ תולפת יטוקל
  (שדוחל ד"י) זס - דס תולפת יטוקל
  (שדוחל ו"ט) זע - זס תולפת יטוקל
  (שדוחל ז"ט) הפ - חע תולפת יטוקל
  (שדוחל ז"י) חצ - אצ תולפת יטוקל
  (שדוחל ח"י) וק - חצ תולפת יטוקל
 
 
Copyright © 1998 by Breslov International, All Rights Reserved. international@breslov.com
Click for Hebrew Fonts